Çim Bakımı

ÇİM ALANLARINDA BAKIM İŞLEMLERİ


SULAMA:Yeşil alanların bakım işlerimde en çok önem taşıyan ve özveri gerektiren uygulamalardan birisidir.Sulama yapılırken, sulama zamanı , sulama sıklığı, verilecek su miktarı, sulama suyu kaynakları, su kalitesi ve sulama yöntemlerine dikkat edilmelidir.Kumlu topraklar ile killi toprakların sulama sıklığı aynı değildir.Kumlu topraklarda su kaybı hızlı olmaktadır.
                 Yaz döneminde sulama suyunun 15-20 cm derinliğe kadar inmesi sağlanmalıdır.Daha sonraki sulamayı belirlemek için topraktaki nem miktarına bakılarak karar verebiliriz..(10 cm3 e kadar kök bölgesinde nem var ise sulama gerekmez)Özelikle sulama suyu kalitesi, kaliteli  çim alanı oluşturmak için önemlidir.Çim bitkileri kireçli ve tuzlu sudan hoşlanmaz.Sulama yaparken fazla su verilmesi bazı sakıncalı durumlar oluşturmaktadır.Öyle ki oluşan su göllenmesi  ve toprağın çok ıslak olmasından dolayı:
• Topraktaki oksijen miktarı düşmekte
• Hastalıklar ve zararlılar artmakta
• Kök gelişimi yavaşlamakta
• Toprak sıkışmaya uygun hale gelmekte
• Bitki gelişiminde ve canlılığında gerileme olmaktadır.
Kışın sulamalar tamamen bölgenin ekolojik şartlarına bağlı olarak yapılır.

BİÇİM:Yeşil alanlarda biçim işlemleri, gerek estetik açıdan ve gerekse açık alan sporları , çevre güzelleştirme çalışmaları açısından düz ve uniform bir düzey sağlamaktadır.Yeni tesis edilen alanlarda ilk biçim çimlerin boyu 8-10 cm.ye ulaştığında 5-6 cm. den yapılamalıdır.Yaz döneminde biçim işlemlerinin 17.00’dan sonra yapılması çimlerin daha az zarar görmesi açısından önemlidir.Arzu edilen çim yüksekliğine bir anda derin biçim yaparak ulaşmak yerine , 1-2 gün zaman bırakarak kademeli biçim yapmak bitkinin stresini ve sıcaklıktan transparasyon (terleme) ile su kaybını minimuma indirir.
                  Çim alanları nemli iken biçim yapılması uygun değildir, çünkü biçim yapan makineler çimi kesmek yerine koparmakta ve elyaf dokusunu zedelemektedir.Ayrıca çim biçim yapmadan önce çim biçmesini gerçekleştiren makinelerinin bıçaklarının keskin ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.
                    Biçim işlemi sürekli olarak aynı yönde olmamalıdır.Eğer aynı yöne doğru sürekli biçim yapılırsa çimlerin o yöne doğru yatık büyümeye başladığı görülür.Ayrıca biçim yapılmadan önce çim biçme makinesinin bıçaklarının keskin ve temiz olmasına dikkat edilmelidir.

SİLİNDİRLEME:Silindirlemedeki amaç :kabaran  toprak ve çim alanlarının yeniden yerine oturmasını sağlamak, çim alanlara şekil vermek ve kardeşlenmeyi arttırmaktır.Silindir ağarlığı toprak yapısına göre belirlenmelidir.Killi topraklarda daha hafif silindir kullanılması tavsiye edilir.Silindirilemeden yeterince fayda sağlamak için silindirilemeden önce çim süpürgesi veya fırçası ile fırçalanmalı ve sahadaki taş gibi sert cisimler temizlenmelidir.Yağmurdan ve sulamadan sonra silindirileme işlemi yapılamamalıdır.Silindirin ağırlığından dolayı torağa  yatan çimler birbirine yapışır ve toprağın içinde sıkışmaya neden olarak topraktaki oksijen miktarını azaltır.

HAVALANDIRMA:
1- ÖZLEME (Cooling):Yeşil bir alandan tüp şeklinde  mini toprak bloklarının çıkarılmasıdır.
2- OLUKLAMA (Growing): Düşey olarak dönem bir disk üzerine yerleştirilmiş düz veya testere dişli şekilli bıçaklarla bitki örtüsünden ve altındaki topraktan 10 cm derinliğe kadar yarıklar oluşturulur. (not: toprağın kuru olması şart)
3- DİLİMLEME (Slicing): Yatay bir merdane veya tekerlek üzerine bağlanmış 7.5-10 cm derinliğe işler veya sert bıçaklar içeren makinelerden yararlanılır.
4- ÇATLAMA (Forking): Küçük alanlarda kuru ve sıkışmış bölgelerde çatal bel veya uygun bir makineyle 10-15 cm derinlikte ve 2 cm genişlikte delikler oluşturarak havalandırma gerçekleştirilir.
5- YIRTILMA(Spiking):Uygun bir makinenin çatısına bağlanmış ve sert metalden imal edilmiş tırnaklar yardımıyla yeşil alnın düzeyinde oluşan sıkışmalar giderilmektedir.

ÜST KAPAKLAMA:Yeşil alanlarda keçeleşmeyi kontrol etmek , yüzeydeki engebeleri düzeltmek,yüzey toprağı iyileştirmek drenajın iyileştirilmesi, kışın bitki örtüsünü soğuktan korumak amacıyla toprağın yapısına göre torba, kum, tın ve gübre karışımı yapılarak çim yüzeyine yayama işlemine denir.Üst kapaklama 0,2-0,5  cm arasında yapılamalıdır.1 dönüme 2-5 m3 kapak harcı atılabilir.

KEÇELEŞMENİN GİDERİLMESİ:Yeşil alanlardaki keçeleşme canlı sapların ve köklerin sık ve iç içe girmiş bir yapıda yığılarak yeşil bitki örtüsü ile toprak yüzeyi arasında birikmesi ve giderek zararlı bir katman oluşturması olayıdır.

KEÇELEŞMENİN ZARARLARI:
1-Yeşil alanlarda hastalık ve zararlılar için çok iyi bir çoğalma ortamı yapmakta.
2-Yer yer kurumuş ve sararmış bölümler oluşmakta.
3-Çim bitkilerin sıcak,kurak,soğuğa dirençlerini azaltmakta..

KEÇELEŞMENİN ÖNLENMESİ:
1-Mekanik Mücadele:Çim bitkisinin tabanındaki ölü sap ve yaprakların, stolanların, hızla parçalanmasını sağlamak ve üst üste yığılmalarını engellemek.
2-Uygun ve düzenli gübreleme programı izlemek.

GÜBRELEME:Gübreleme , bitkinin hayati faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli olan makro ve mikro elementlerin dışarıdan toprağa ve bitkiye verilmesidir.
            Çimin rengi, çeşidi, kendine özgü dokusu, hastalık , soğuk  ve kurağa dayanıklı özellikte olması doğru beslenme ile sağlanır.Çim bitkisi toprak içerisinde depolanmış bitki besin elementlerini tüketirler.Toprakta NPK gereksinilenden az olunca çim dokusu incelir ve çim bitkilerinde renk değişimi olur, çimin çevre koşullarına , hastalık ve zararlılara dayanırlığı azalır.Bu nedenle, çim alanların gübrelenmesi ekimden önce veya sonra toprak analizine göre yapılmalıdır.1 dönüm çim alanın saf olarak 45 kg Azot, 12,56 kg Fosfor, 10 kg Potasyum ihtiyacı vardır.

Analiz verilerine göre, çim alanlarının bakımı bilinçli ve düzenli bir gübreleme programı ile sağlanablir.